Shkup, 26 dhjetor 2023

Institutit për Qeverisje të Mirë dhe Politika në Mjedisin Jetësor dhe Ndryshime Klimatike Shkup (IPECC), hartoi Planin e Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026

Plani është rezultat i aksionit “Përmirësimi i qeverisjes së mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimtike”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian, përmes Mekanizmit të Qëndrueshmërisë Civile, si pjesë e kontratës me Projektin “Asistencë teknike për përmirësimin e mjedisit të favorshëm për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Plani i Veprimit do të shërbejë si një mjet për IPECC dhe subjektet e  tjera për të planifikuar dhe ndërmarrë aktivitete që do të kontribuojnë në forcimin e qeverisjes së mirë në mjedis dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

Për informacione shtesë, kontaktoni:

contact@ipecc.org.mk