Instituti për qeverisje të mirë dhe politika në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike

Zbulo me shume

Projektet dhe aktivitetet e fundit

Rekomandimet Kyçe të Grupit Tematik Punues për Klimën dhe Agjendën e Gjelbër
Rekomandimet Kyçe të Grupit Tematik Punues për Klimën dhe Agjendën e Gjelbër
28.12.2023
Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026
Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026
26.12.2023
Raport për qeverisjen e mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut
Raport për qeverisjen e mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut
25.12.2023
Event konsultativ “Së bashku për përmirësimin e qeverisjes në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike”
Event konsultativ “Së bashku për përmirësimin e qeverisjes në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike”
17.12.2023
Mentorim dhe trajnim për qeverisje të mirë në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike
Mentorim dhe trajnim për qeverisje të mirë në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike
11.12.2023
previous arrow
next arrow
Rekomandimet Kyçe të Grupit Tematik Punues për Klimën dhe Agjendën e Gjelbër
Rekomandimet Kyçe të Grupit Tematik Punues për Klimën dhe Agjendën e Gjelbër
28.12.2023
Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026
Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026
26.12.2023
Raport për qeverisjen e mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut
Raport për qeverisjen e mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut
25.12.2023
Event konsultativ “Së bashku për përmirësimin e qeverisjes në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike”
Event konsultativ “Së bashku për përmirësimin e qeverisjes në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike”
17.12.2023
Mentorim dhe trajnim për qeverisje të mirë në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike
Mentorim dhe trajnim për qeverisje të mirë në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike
11.12.2023
previous arrow
next arrow
Rekomandimet Kyçe të Grupit Tematik Punues për Klimën dhe Agjendën e Gjelbër
Rekomandimet Kyçe të Grupit Tematik Punues për Klimën dhe Agjendën e Gjelbër
Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026
Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026
Raport për qeverisjen e mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut
Raport për qeverisjen e mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut
Event konsultativ “Së bashku për përmirësimin e qeverisjes në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike”
Event konsultativ “Së bashku për përmirësimin e qeverisjes në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike”
Mentorim dhe trajnim për qeverisje të mirë në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike
Mentorim dhe trajnim për qeverisje të mirë në fushën e mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike
previous arrow
next arrow

Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm

menaxhim i mirë mjedisor dhe ndryshime klimatike

zbatimin e politikave që kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit

Instituti për qeverisje të mirë dhe politika në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike

IPECC

Qëllimi kryesor

Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe qeverisjes së mirë në mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike, duke zhvilluar dhe zbatuar politika që kontribuojn në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe arritjen e zhvillimit neutral klimatik.

ndryshimi i klimës

mjedisi

bashkëpunimin ndërkombëtar

axhenda e gjelbër