Институт за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени

Дознајте повеќе

Последни проекти и активности

Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк
Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк
30.05.2024
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови
28.05.2024
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите
29.03.2024
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда
28.12.2023
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026
26.12.2023
previous arrow
next arrow
Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк
Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк
30.05.2024
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови
28.05.2024
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите
29.03.2024
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда
28.12.2023
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026
26.12.2023
previous arrow
next arrow
Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк
Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026
previous arrow
next arrow

Промовирање на одржливиот развој

добро управување во животната средина и климатските промени

спроведување на политики кои придонесуваат во заштитата на животната средина

Институт за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени

IPECC

Главна цел

Промовирање на одржливиот развој и доброто управување во животната средина и климатските промени, преку развој и спроведување на политики кои придонесуваат во заштитата на животната средина и постигнување на климатски неутрален развој.

климатски промени

животна средина

меѓународна соработка

зелена агенда

Повеќе за IPECC