Институт за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени

Дознајте повеќе

Последни проекти и активности

Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“
Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“
07.12.2023
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ
22.11.2023
Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање
Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање
20.11.2023
Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија
Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија
26.10.2023
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023
28.09.2023
previous arrow
next arrow
Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“
Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“
07.12.2023
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ
22.11.2023
Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање
Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање
20.11.2023
Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија
Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија
26.10.2023
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023
28.09.2023
previous arrow
next arrow
Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“
Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ
Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање
Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање
Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија
Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023
previous arrow
next arrow

Промовирање на одржливиот развој

добро управување во животната средина и климатските промени

спроведување на политики кои придонесуваат во заштитата на животната средина

Институт за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени

IPECC

Главна цел

Промовирање на одржливиот развој и доброто управување во животната средина и климатските промени, преку развој и спроведување на политики кои придонесуваат во заштитата на животната средина и постигнување на климатски неутрален развој.

климатски промени

животна средина

меѓународна соработка

зелена агенда

Повеќе за IPECC