Публикаци

 

Последни публикации

Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Документот за политики е подготвен од страна на Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатски промени (IPECC) како лидер на Тематската работна група (ТРГ) за клима и Зелена агенда при Форумот за Граѓанско општество и тинк тенк организации за...

read more
Водата како јавно добро: како да стигнеме дотаму?

Водата како јавно добро: како да стигнеме дотаму?

м-р Јадранка Иванова Размислуваме како можеме да ја заштедиме и заштитиме водата, но само додека немаме вода! Сите наши размислувања, грижи и интуитивни желби за преземање акции за подобра грижа за водата завршуваат наредниот момент откако таа повторно ќе протече низ...

read more