На 3-ти октомври во Хотел Мариот – Скопје, ќе се оддржи Воведна работилница со преставници од разни чинители (органи на државната управа, невладиниот сектор и научната јавност), на тема – Развој на регулатива за заштита на почвата во Република Северна Македонија.

Министерот за животна средина и просторно планирање г-дин Насер Нуредини заедно со преставници од Програмата за животна средина на Обединетите Нации (UNEP), ќе ја отвори работилницата.

IPECC ќе презентира за значањето на доброто управување и заштитата на почвите во Република Северна Македонија и Планот за вклучување на засегнатите страни во процесот на изработката на Законот за заштита на почвите.

Агенда

За дополнителни информации, обратете се на:

contact@ipecc.org.mk