Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026

Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026

Скопје, 26-ти декември 2023 година Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК), изработи Акциски План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија за...
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026

Извештај за добро владеење во животната средина и климатските промени во Северна Македонија

Скопје, 25-ти декември 2023 година Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК), изработи Извештај од истражувањето за состојбата со добро владеење во животната средина и климатските промени во Северна Македонија....
Одржан Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа животната средина и климатски промени“

Одржан Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа животната средина и климатски промени“

На 12 декември 2023 година се одржа завршниот консултативен настан со наслов „Заедно за унапредено владеење во областа животна средина и климатски промени“ во Хотел Мериот, во Скопје. Настанот беше организиран од страна на Институтот за добро владеење и политики за...
Менторство и обука за добро владеење во животната средина и климатските промени

Менторство и обука за добро владеење во животната средина и климатските промени

Скопје, 11-ти декември 2023 година Во просториите на Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК) се оддржа Менторство и обука за добро владеење во животната средина и климатските промени, за тимот на ИПЕК. Менторството...
Консултативен настан  „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“

Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“

На 12-ти декември 2023 година, во Хотел Мариот – Скопје, ќе се оддржи консултативен настан со преставници од разни чинители (органи на државната управа, невладиниот сектор и научната јавност), на тема – Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и...