5 јуни – Светски ден на животната средина или „Растеме со здрава почва“

5 јуни – Светски ден на животната средина или „Растеме со здрава почва“

По повод 5 јуни Светскиот ден на животната средина за 2024 година Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени (ИПЕК) Скопје во соработка со Општина Центар и поддршка на колективниот постапувач со отпадна електрична и електронска...
Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк

Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк

Во периодот од 15 до 17 април 2024 година, во организација на Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Сектор за природа и Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени (ИПЕК) – Скопје, се одржа тематска...
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови

ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови

На 15 јануари 2024 година, Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени – ИПЕК, потпиша договор со Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) за имплементација на проектот со наслов „Изработка на правна...
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

На 27ми март 2024 година, во близина на ветропаркот Богословец, Свети Николе, со симболично засадување дрвни садници, се најави подготовката на Законот за заштита на почвите во Република Северна Македонија и големата акција за пошумување на значителни површини на...
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Документот за политики е подготвен од страна на Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатски промени (IPECC) како лидер на Тематската работна група (ТРГ) за клима и Зелена агенда при Форумот за Граѓанско општество и тинк тенк организации за...
Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026

Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026

Скопје, 26-ти декември 2023 година Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК), изработи Акциски План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија за...