Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Документот за политики е подготвен од страна на Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатски промени (IPECC) како лидер на Тематската работна група (ТРГ) за клима и Зелена агенда при Форумот за Граѓанско општество и тинк тенк организации за...
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ

Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ

Соработката и инвестирањето во одржлива инфраструктура, заштита на животната средина и реформи во управувањето, може да поттикнат поодржлива и еколошки одговорна иднина за Западен Балкан Исполнувањето на барањата на Европската Унија за екологија и клима, како и...
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023

„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023

Во напорите да се забрза патот кон позелени економии и да се имплементира Зелената агенда, а најважно да се поттикне интегративниот процес на земјите од Западен Балкан во ЕУ, тематската работна група „Клима и зелена агенда“, предводена од Институтот за добро владеење...
Зелената агенда за Западен Балкан може да се постигне само преку компетентност и експертиза

Зелената агенда за Западен Балкан може да се постигне само преку компетентност и експертиза

Во пресрет на претстојниот Самит на Берлинскиот процес во октомври 2023 година во Тирана, Институтот за добро владеење и политики во животната средина (ИППЕК) и климатските промени на 5 септември го организираше вториот тематски консултативен состанок, овој пат на...
Двоен предизвик за земјите од Западен Балкан – Немаат доволно средства, а ни капацитет за апсорпција на инвестиции во зелена инфраструктура

Двоен предизвик за земјите од Западен Балкан – Немаат доволно средства, а ни капацитет за апсорпција на инвестиции во зелена инфраструктура

Тематската работна група „Клима и зелена агенда“, како дел од Форумот за граѓанско општество и тинк-тенк организации за 2023 година во рамките на Берлинскиот процес, на 4 Септмеври го одржа првиот тематски консултативен состанок посветен на „Инвестиции во зелена...
Средба со Министерката за Животна Средина и Просторно Планирање, Каја Шукова

Средба со Министерката за Животна Средина и Просторно Планирање, Каја Шукова

Како дел од активностите за застапување на целите на Форумот за Граѓанско Општество, на 20.07.2023, претставници на ИПЕК и Фондацијата Отворено Општество – Македонија, остварија средба со Министерката за Животна средина и просторно планирање, Каја Шукова. Во...