Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк

Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк

Во периодот од 15 до 17 април 2024 година, во организација на Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Сектор за природа и Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени (ИПЕК) – Скопје, се одржа тематска...
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови

ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови

На 15 јануари 2024 година, Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени – ИПЕК, потпиша договор со Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) за имплементација на проектот со наслов „Изработка на правна...
Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

На 27ми март 2024 година, во близина на ветропаркот Богословец, Свети Николе, со симболично засадување дрвни садници, се најави подготовката на Законот за заштита на почвите во Република Северна Македонија и големата акција за пошумување на значителни површини на...
Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Документот за политики е подготвен од страна на Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатски промени (IPECC) како лидер на Тематската работна група (ТРГ) за клима и Зелена агенда при Форумот за Граѓанско општество и тинк тенк организации за...
Водата како јавно добро: како да стигнеме дотаму?

Водата како јавно добро: како да стигнеме дотаму?

м-р Јадранка Иванова Размислуваме како можеме да ја заштедиме и заштитиме водата, но само додека немаме вода! Сите наши размислувања, грижи и интуитивни желби за преземање акции за подобра грижа за водата завршуваат наредниот момент откако таа повторно ќе протече низ...