Заложби на граѓанските организации и тинк тенкови за економска интеграција на Западен Балкан во ЕУ

Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Клучни препораки на Тематската Работна Група за Клима и Зелена Агенда

Документот за политики е подготвен од страна на Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатски промени (IPECC) како лидер на Тематската работна група (ТРГ) за клима и Зелена агенда при Форумот за Граѓанско општество и тинк тенк организации за...

read more
Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ

Зазеленување на Западен Балкан за одржливост и пристапување кон ЕУ

Соработката и инвестирањето во одржлива инфраструктура, заштита на животната средина и реформи во управувањето, може да поттикнат поодржлива и еколошки одговорна иднина за Западен Балкан Исполнувањето на барањата на Европската Унија за екологија и клима, како и...

read more
„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023

„2023 Форум за Граѓанско општество и тинк тенк организации за клима и зелена агенда“, настан одржан на 26 септември 2023

Во напорите да се забрза патот кон позелени економии и да се имплементира Зелената агенда, а најважно да се поттикне интегративниот процес на земјите од Западен Балкан во ЕУ, тематската работна група „Клима и зелена агенда“, предводена од Институтот за добро владеење...

read more
Зелената агенда за Западен Балкан може да се постигне само преку компетентност и експертиза

Зелената агенда за Западен Балкан може да се постигне само преку компетентност и експертиза

Во пресрет на претстојниот Самит на Берлинскиот процес во октомври 2023 година во Тирана, Институтот за добро владеење и политики во животната средина (ИППЕК) и климатските промени на 5 септември го организираше вториот тематски консултативен состанок, овој пат на...

read more
Двоен предизвик за земјите од Западен Балкан – Немаат доволно средства, а ни капацитет за апсорпција на инвестиции во зелена инфраструктура

Двоен предизвик за земјите од Западен Балкан – Немаат доволно средства, а ни капацитет за апсорпција на инвестиции во зелена инфраструктура

Тематската работна група „Клима и зелена агенда“, како дел од Форумот за граѓанско општество и тинк-тенк организации за 2023 година во рамките на Берлинскиот процес, на 4 Септмеври го одржа првиот тематски консултативен состанок посветен на „Инвестиции во зелена...

read more
Средба со Министерката за Животна Средина и Просторно Планирање, Каја Шукова

Средба со Министерката за Животна Средина и Просторно Планирање, Каја Шукова

Како дел од активностите за застапување на целите на Форумот за Граѓанско Општество, на 20.07.2023, претставници на ИПЕК и Фондацијата Отворено Општество - Македонија, остварија средба со Министерката за Животна средина и просторно планирање, Каја Шукова. Во рамките...

read more
Воведен состанок на тематската работна група „Клима и зелена агенда“

Воведен состанок на тематската работна група „Клима и зелена агенда“

Тематската работна група „Клима и зелена агенда“, како дел од Форумот за граѓанско општество и тинк-тенк организации за 2023 година (CSF) во рамките на Берлинскиот процес, го одржа својот прв воведен состанок на 22 јуни 2023 година.Институтот за добро владеење и...

read more
IPECC ја предводи тематската работна група „Клима и зелена агенда“

IPECC ја предводи тематската работна група „Клима и зелена агенда“

Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени – Скопје (IPECC), во рамките на Берлинскиот процес ја организира тематската работна група „Клима и зелена агенда“ при Форумот за граѓанско општество и тинк-тенк организации за 2023...

read more