Зајакнување на доброто владеење со животната средина и климатските промени

Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026

Финализиран Акцискиот План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија 2024-2026

Скопје, 26-ти декември 2023 година Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК), изработи Акциски План за зајакнување на доброто владеење во животната средина и климатските промени во Република Северна Македонија за...

read more
Извештај за добро владеење во животната средина и климатските промени во  Северна Македонија

Извештај за добро владеење во животната средина и климатските промени во Северна Македонија

Скопје, 25-ти декември 2023 година Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК), изработи Извештај од истражувањето за состојбата со добро владеење во животната средина и климатските промени во Северна Македонија....

read more
Одржан Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа животната средина и климатски промени“

Одржан Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа животната средина и климатски промени“

На 12 декември 2023 година се одржа завршниот консултативен настан со наслов „Заедно за унапредено владеење во областа животна средина и климатски промени“ во Хотел Мериот, во Скопје. Настанот беше организиран од страна на Институтот за добро владеење и политики за...

read more
Менторство и обука за добро владеење во животната средина и климатските промени

Менторство и обука за добро владеење во животната средина и климатските промени

Скопје, 11-ти декември 2023 година Во просториите на Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК) се оддржа Менторство и обука за добро владеење во животната средина и климатските промени, за тимот на ИПЕК. Менторството...

read more
Консултативен настан  „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“

Консултативен настан „Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и климатските промени“

На 12-ти декември 2023 година, во Хотел Мариот – Скопје, ќе се оддржи консултативен настан со преставници од разни чинители (органи на државната управа, невладиниот сектор и научната јавност), на тема – Заедно за унапредено владеење во областа на животната средина и...

read more
Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање

Реализирани интервјуа со релевантни сектори на Министерството за животна средина и просторно планирање

Скопје, 20.11.2023 ‒ Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК) како дел од акцијата „Зајакнување на доброто владеење со животната средина и климатските промени“, во периодот од...

read more
Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија

Заврши канцелариското истражување за доброто владеење во секторот за животна средина и климатски промени во Северна Македонија

Скопје, 16.10.2023 ‒ Институтот за добро владеење и политики во животна средина и климатски промени Скопје (ИПЕК) како дел од акцијата „Зајакнување на доброто владеење со животната средина и климатските промени“, го комплетираше првиот нацрт на Извештајот за...

read more
ИПЕК ќе го поддржи подобрувањето на доброто владеење во секторот  животна средина и климатски промени

ИПЕК ќе го поддржи подобрувањето на доброто владеење во секторот животна средина и климатски промени

Скопје, 21.06.2023 ‒ Потпишан договор со Проектот финансиран од ЕУ со наслов „Техничка помош за подобрување на поволната средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ за спроведување на акцијата „Зајакнување на доброто владеење со животната...

read more