Андријана Ристовска Костовскаима 10 години работно искуство во Секторот за одобрување на проекти, кој е делод Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Нејзината одговорност опфаќаше подготовка и преглед на документацијата на апликациите за финансиска поддршка од ИПАРД Програмата, правејќиевалуација на истите согласно пропишаните критериуми за доделување на неповратни финансиски средства.Од 2012-та година започна да работи на спроведување на меркатаза “Преработка и маркетинг на земјоделските производи”, а во 2017-та беше назначена за овластен советник за анализа и одобрување на проекти во одделението за “Подобрување на конкурентноста на земјоделските стопанства”. Таа е дипломиран инженер Агроном на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, а дипломските студии ги заврши во 2009-та година, како студент на Агро-економската насока.