U mbajt punëtori fillestare me palët e interesuara për zhvillimin e legjislacionit për mbrojtjen e tokës në Republikën e Maqedonisë së Veriut

U mbajt punëtori fillestare me palët e interesuara për zhvillimin e legjislacionit për mbrojtjen e tokës në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Shkup, 03.10.2022 – „Rritja e ndikimit ndaj tokës nga aktivitetet njerëzore dhe ndryshimet klimatike çojnë në degradimin e tokës, gjë që shkakton pasoja të rënda socio-ekonomike. Gjithnjë e më të shpeshta janë dukuritë e padëshiruara të dëmtimit të funksioneve të...