Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026

Ështe finalizuar Plani i Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024-2026

Shkup, 26 dhjetor 2023 Institutit për Qeverisje të Mirë dhe Politika në Mjedisin Jetësor dhe Ndryshime Klimatike Shkup (IPECC), hartoi Planin e Veprimit për forcimin e qeverisjes së mirë na mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në Republikën e Maqedonisë së Veriut...